Testimonials

Customer Testimonials

Từ những lớp học

Bắt đầu với công việc đào tạo và giảng dạy vào những năm 2012 – 2013. Ý định ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là chia sẻ kiến thức cho những người thân quen. Tại sao chỉ là những người quen? Vì tôi chưa tự tin vào khả năng của mình. Thêm một phần …

Từ những lớp học Read More »