Welcome to my blog

Nguyễn Thành Long

Deputy Managing Director | Xanh Marketing – Digital & Creative Partner

Có hơn 14 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, tôi đã công tác tại nhiều công ty với sự đa dạng về ngành – ngành hàng như: Game Online, Thời trang, Du lịch – Khách sạn, Nhân sự, Công nghệ… Từ những kinh nghiệm làm việc cùng kiến thức chuyên môn Marketing, tôi đã và đang diễn thuyết – đào tạo – giảng dạy cho các Marketers (ở các cấp bậc khác nhau) qua các chương trình lớn như Vietnam Web Submit, Vietnam Sale and Marketing Camp…; các khoá học online trên nền tảng BrandsVietnam, Edumall.vn…

Tôi hiện giữ vị trí là Phó Giám Đốc Điều Hành tại Xanh Marketing. Trong gần 4 năm làm việc tại Xanh, tôi là người đã tham gia xây dựng chiến lược truyền thông và thực thi các dự án thành công của các nhãn hàng như: Ngân hàng số digimi, POCA, LiveSpo, Co.op Smile…

Bắt đầu sự nghiệp trong thời đại mới của Internet (những năm 2008), tôi đặc biệt có đam mê với các các con số, các sản phẩm internet phục vụ cho người dùng Internet. Từ giữa năm 2021, tôi chính thức tham gia vai trò Giám Đốc Chiến Lược tại WOAY.vn – Nền tảng Gamification Marketing cho doanh nghiệp. 

%d bloggers like this: