Nguyễn Thành Long

Deputy Managing Director | Xanh Marketing – Digital Creative Agency

Có hơn 14 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, tôi đã công tác tại nhiều công ty với sự đa dạng về ngành – ngành hàng như: Game Online, Thời trang, Du lịch – Khách sạn, Nhân sự, Công nghệ… Từ những kinh nghiệm làm việc cùng kiến thức chuyên môn Marketing, tôi đã và đang diễn thuyết – đào tạo – giảng dạy cho các Marketers (ở các cấp bậc khác nhau) qua các chương trình lớn như Vietnam Web Submit, Vietnam Sale and Marketing Camp…; các khoá học online trên nền tảng Kyna.vn, Edumall.vn, Topica.vn.
Long đang là Phó Giám Đốc Điều Hành tại Xanh Marketing – một Agency về các Giải Pháp Sáng Tạo trên Nền tảng số. Trong hơn 3 năm làm việc tại Xanh, tôi là người đã tham gia xây dựng chiến lược truyền thông và thực thi các dự án thành công của các nhãn hàng như: digimi, POCA, Vinfast, Co.op Smile…