Báo cáo chiến dịch Hay Media Clipping

Một tình huống lưỡng nan mà các bên như Agency hay Client hay gặp khi hoàn thành một chiến dịch đó chính là một chiếc báo cáo. Là một bảng báo cáo mà ở đó giúp nhìn lại, rút được nhiều bài học kinh nghiệm; Hay là một bảng báo cáo mà giúp thống kê …

Báo cáo chiến dịch Hay Media Clipping Read More »