Bạn có đang “giết chết” sự chủ động của nhân viên không? 

Gần đây tôi có lụi cụi tìm đọc lại mấy tài liệu về Agile, có nhiều thứ khá là thú vị muốn chia sẻ cho các bạn. Một trong những tác giả tôi tìm đọc là Henrik Kniberg. Anh được biết đến là tác giả các cuốn sách về Scrum, Kanban, từng làm việc ở Spotify, Lego và là một nhà huấn luyện về Agile & Lean. Chưa bàn về Agile Working (phương thức làm việc linh hoạt), nội dung của bài viết tôi muốn đề cập đến câu chuyện của người quản lý. 

Continue reading → Bạn có đang “giết chết” sự chủ động của nhân viên không?