Report

Digital Marketing Trends 2021 tại Việt Nam

Digital Marketing Trends 2021 ở Việt Nam

Digital Marketing Trend 2021 tại Việt Nam là chủ đề rất được quan tâm tại UAN Year End Party. Thành Long đã có những chia sẻ về 3 xu hướng Digital Marketing đáng chú ý trong Panel Future of Now.

04 lầm tưởng trong báo cáo chiến dịch Digital Marketing

Trong hoạt động quản trị các chiến dịch tiếp thị truyền thông số, không thể thiếu phần đo lường – phân tích số liệu – báo cáo nhằm đưa ra các bước tối ưu để tăng trưởng. Tuy nhiên, phần lớn các Marketers khi thực hiện báo cáo, lại chỉ mang tính chất báo cáo …

04 lầm tưởng trong báo cáo chiến dịch Digital Marketing Read More »