Từ những lớp học

Bắt đầu với công việc đào tạo và giảng dạy vào những năm 2012 – 2013. Ý định ban đầu của tôi chỉ đơn thuần là chia sẻ kiến thức cho những người thân quen. Tại sao chỉ là những người quen? Vì tôi chưa tự tin vào khả năng của mình. Thêm một phần lớp học lại miễn phí, việc dạy nếu lỡ không tốt thì cũng đỡ có cảm giác tội lỗi.
Nói vậy không có nghĩa là tôi không nghiêm túc với nó. Cũng làm “giáo án” và luôn lắng nghe các ý kiến phản hồi.
Hơn 7 năm làm công việc đào tạo và giảng dạy, các số phản hồi của học viên từ những ngày đầu nhận được đã giúp tôi thêm nhiều tự tin, phát triển công việc đào tạo – giảng dạy cho đến hiện tại.

Leaflet cho lớp học miễn phí đầu tiên của tôi
Phản hồi đến từ một buổi Workshop
Các ví dụ thật sự Việt Nam mà vẫn hữu dụng luôn là phần khó nhất trong các bài giảng dạy